CANONICAL APOTEIXISI (WALLING OFF)

ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί,

Ως Ορθόδοξος κληρικός υποχρεούμαι να ακολουθώ και να τηρώ τους Νόμους και του Κανόνες της Ορθοδόξου Πίστεως μας και να προστατεύω τους πιστούς από τους «προβατόσχοιμους λυκοποιμένες».

Πάντοτε είχα την ελπίδα μου στον Κύριο και Θεό μας. Αυτόν ακολουθώ με συντετριμμένη καρδία, προσευχόμενος να φωτίζει τα διαβήματα μου, διότι ως άνθρωπος σφάλλω, όμως ως ιερέας υποχρεούμαι να διατηρώ μία πορεία Σωτηριολογική, προσπαθώντας να φθάσω όσο πιο κοντά στον Θεό μας, ούτως ώστε να γίνω η «αιτία» για την Σωτηρία της ψυχής μου, αλλά και του ποιμνίου μου.

Ο Κύριος μας στο Ιερό Ευαγγέλιο μας προτρέπει : «Ζητείται και ευρήσετε», «ίνα γνώσετε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς».

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αυστραλία και ιδιαιτέρως η Ελληνική Παροικία, τα τελευταία έτη έχει περιέλθει σε μία δίνη, λόγω της εμφάνισης «Εκκλησιατικών Δικαιοδοσιών» από παρατάξεις «παλαιοημερολογιτών» εξ Ελλάδος, αμφιβόλου έως και ανύπαρκτης Κανονικότητας της Αποστολικής Διαδοχής αυτών. Ταυτόχρονα με την παρουσία τους εδώ, δημιούργησαν πάμπολλα σκάνδαλα και έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών.

Μετά από έρευνα πολυετή, διαπίστωσα μετά μεγάλης μου λύπης και πόνο ψυχής ότι ο Αρχέκακος Διάβολος, φθονήσας την καλή προαίρεση μας και την υπερβολική αγάπη μας προς τον Κύριο και την Στρατευομένη Εκκλησία Του επί της γης, την αγάπη,τον σεβασμό και την προγονική εξάρτηση μας από την Ελληνική Παράδοση και την Ελληνική Εκκλησία, αλλά εκμεταλλευόμενος ταυτόχρονα και την άγνοια μας επί των εκκλησιαστικών πεπραγμένων στην Ελλάδα, μας οδήγησε σε μία «εκκλησιαστική αρχή», η οποία χαρακτηρίζεται από τις εκκλησιολογικές, δογματικές και ηθικές της, παρεκτροπές και παρανομίες.

Όμως ο Κύριος και Θεός μας, η Παναγία μας και ο αγαπητός μας προστάτης Άγιος Σάββας ο εν Καλύμνω, εισάκουσαν τις προσευχές και τις δεήσεις όλων, μας άνοιξαν τους οφθαλμούς, μας αποκάλυψαν την αλήθεια, μας φανέρωσαν τα ψέματα, τις υποκρισίες, τις δολοπλοκίες, τις παρανομίες, τις εκτροπές , το αληθινό προσωπείο όλων αυτών των επικίνδυνων ανθρώπων.

Η φωνή της συνειδήσεως μου, ελέγχει τα ιερατικά διαβήματα μου. «Εντολή γάρ Κυρίου μη σιωπάν, εν καιρώ κινδυνευούσης πίστεως. Ώστε ότε περί πίστεως ο λόγος , ούκ έστιν ειπείν, εγώ τις ειμί; Ιερεύς, άρχων, στρατιώτης, γεωργός, πένης; Ουδείς μοι λόγος και φροντίς περί του προκειμένου.Ουαί, οι λίθοι κράξουσι και σύ σιωπηλός και άφροντις;».

Οι Άγιοι Πατέρες ορίζουν για την φανερή, δημόσια, παρεκτροπή ή κακοδοξία των προεστώτων, «ακινδύνως αποσχίζειν τους κληρικούς από των Επισκόπων αυτών, καταγινώσκοντας τούτων ως ασεβούντων ή αδικούντων και εστί καινόν το της αδικίας».(Σύνταγμα «Θείων και Ιερών Κανόνων», Ράλλη Πότμη, Τόμ.Β΄,σελ. 41, ερμηνεία Βαλσαμώνος εις τον ΛΑ΄ Αποστολικόν Κανόνα).

Για όλα τα ανωτέρω, δηλώνω προς ΑΠΑΝΤΑΣ ότι σύμφωνα με τον ΙΕ΄κανόνα της Αγίας και Μεγάλης πρώτης και δευτέρας (λεγομένης) Συνόδου και του ΛΑ’ Κανόνα των Αγίων Αποστόλων, ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΙ και διακόπτω κάθε μυστηριακή επικοινωνία, μνημόνευση και κάθε λογής εξάρτηση από την λεγομένη «Ιερά Μητρόπολη Αυστραλίας και Πάσης Ωκεανίας Π.Ε.» της οποίας προΐσταται ο φερόμενος «Μητροπολίτης Αυστραλίας» κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ και την περί αυτών φερόμενη ως «Ιερά Σύνοδο Π.Ε» υπό τον φερόμενο ως «Αρχιεπίσκοπον» κ.Παρθένιο.

Καλώ όλους τους πιστούς σε μία διαρκή και εντατική περίοδο προσευχής και πνευματικής ανανήψεως, ούτως ώστε, όπως ο Κύριος και Θεός μας, η Παναγία μας, ο προστάτης μας Άγιος Σάββας,βοήθησαν όλους μας να απαλλαχτούμε από το ψέμα, την υποκρισία και την παρανομία, κατ’αυτόν τον τρόπο να μας βοηθήσουν, να φωτίσουν τα διαβήματα μας, να μας οδηγήσουν εντός του Σώματος της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας, εντός της Νομιμότητας, εντός της Κανονικότητας, διατηρώντας συνάμα την απόλυτη διοικητική ελευθερία μας ως Ελληνορθόδοξη Κοινότητα.

Μετά πατρικών ευχών,

Διατελώ προς Κύριον,

Πρωτ. Π. Σάββας Πιζάνιας

18 Ιανουαρίου 2015


Featured Posts
Recent Posts
Archive
    Follow Us